Urbanism

 • Concept de dezvoltare urbanistică
 • Întocmire documentații pentru obținerea certificatelor de urbanism (CU)
 • Elaborare de studii preliminare documentațiilor de urbanism (după caz, în colaborare cu specialiștii avizați): analize urbanistice, studii de circulație
 • Elaborare de documentații de tipul: PUD, PUZ, PUG
 • Consultanță privind legislațiile în domeniul urbanismului și regulamentele urbanistice de construire
 • Consultanță în elaborarea temelor de proiectare urbanistică pentru PUZ, PUG
 • Amenajare peisageră: amenajare grădini, parcuri, zone de loisir și promenadă
 • Simulări 3D
 • ISO 9001
 • ISO 14001

Arhitectură

 • Concept și Design
 • Întocmire documentații pentru obținerea certificatelor de urbanism (CU)
 • Întocmire documentații pentru obținere de avize și acorduri
 • Întocmire documentații tehnice pentru obținerea de autorizații de demolare – DTAD
 • Întocmire documentații tehnice pentru obținerea de autorizații de construire – DTAC
 • Prezentări 2D, 3D, animații și susținerea proiectelor
 • Realizare proiecte tehnice – specialitatea arhitectură
 • Consultanță în elaborarea temelor de proiectare
 • Amenajări interioare