P.U.Z. Alba 16-18 (Zonă protejată)

An: 2018
Locatie: Sector 4, București

P.U.Z.  CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ D+P+2E

Suprafață teren: 191 mp